Coronavirus Information på dansk / Information in English

Internationalisering – Københavns Universitet

OdontSchool > Internationalisering

Internationalisering

Studerende på OdontSchool

OdontSchool ønsker at udvikle uddannelserne ved at:

 • fremme at undervisere, studerende og elever gennemfører ophold ved udenlandske institutioner
 • inddrage relevant viden og erfaring fra udenlandske uddannelsesinstitutioner om uddannelsernes form og indhold i udviklingen af uddannelserne lokalt
 • inddrage viden om oral sundhed, tandplejesystemer og holdninger til tandpleje i andre lande i undervisningen

Det er OdontSchools politik at:

 • prioritere deltagelse i internationale netværk og samarbejder, der udbyder tilsvarende uddannelser på højeste faglige niveau set i det internationale perspektiv
 • prioritere deltagelse i kongresser, hvor undervisere mødes
 • udvikle E-lærings moduler, som også kan søges af udenlandske studerende
 • fremme en kultur, hvor elever, studerende og undervisere oplever, at et internationalt ophold er attraktivt og indenfor rækkevidde
 • udveksle undervisningsmaterialer og -metoder med internationale partnere

Ovennævnte opnås ved at

 • indgå i netværk med anerkendte udenlandske uddannelsesinstitutioner, bl.a. gennem det netværk som tandplejeruddannelsen på SKT har med andre i norden under NordPlus-programmet, og som SKT koordinerer og sekretariatsbetjener.
 • støtte udveksling af elever, studerende og undervisere
 • rette fokus på internationale forhold i undervisningen
 • søge relevant viden og erfaring fra udenlandske uddannelsesinstitutioner i udviklingen af uddannelserne
 • have relevante dokumenter oversat til engelsk

Hvis du ønsker at vide mere om mulighederne for at komme på udveksling, kan du kontakte fakultetets Internationale sektion, International Relations Office.