Baggrund – Københavns Universitet

Etablering af OdontSchool

Uddannelsesrådet for Odontologi og Tandpleje blev etableret den 1. september 2012.

Uddannelsesrådet for Odontologi og Tandpleje blev etableret i forbindelse med fusionen af 3 tidligere fakulteter ved Københavns Universitet: Det Biovidenskabelige Fakultet, Det Farmaceutiske Fakultet og Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet. Fakulteterne fusionerede pr. 1. januar 2012 uddannelse og forskning til at udgøre ét stort fakultet, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, med det formål at skabe synergi på tværs af fagområder.

I forbindelse med fusionen blev der etableret uddannelsesråd med det formål at skabe en form for paraplyorganisationer på tværs af uddannelsesområderne. Uddannelsesrådet for Odontologi og Tandpleje er en paraplyorganisation, der har som formål at udgøre rammerne for faglig, pædagogisk og didaktisk udvikling af uddannelserne inden for odontologi og tandpleje, herunder teamtandpleje.

Uddannelsesbuketten inden for uddannelsesrådet rummer uddannelser på en række niveauer indenfor den danske kvalifikationsramme: erhvervsuddannelse, professionsbachelor, videreuddannelse og kandidatuddannelse.

Uddannelserne er forankret på Odontologisk Institut (Tandlægeskolen) og Skolen for Klinikassistenter og Tandplejere (SKT) på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet ved Københavns Universitet.