Organisation – Københavns Universitet

OdontSchool > Om OdontSchool > Organisation

Organisation

Uddannelsesrådet for Odontologi og Tandpleje består af studieledere, institutledere/skolechefer, klinikansvarlige samt undervisere og studerende. Rådet mødes mindst 4 gange om året. Det løbende arbejde i rådet varetages af et forretningsudvalg, hvor de 2 institutioner er repræsenteret.

Formanden for Uddannelsesrådet er udpeget af og refererer til Dekanen på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet ved Københavns Universitet.

Der er etableret et velfungerende samarbejde mellem de 5 uddannelsesråd i forhold til opgaver, der går på tværs af uddannelsesområderne. De 5 uddannelsesråd dækker tilsammen alle uddannelser, der udbydes af Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet. Du kan finde information om de 4 øvrige uddannelsesråd ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet her: