Aftagerpaneler – Københavns Universitet

OdontSchool > Samarbejde > Aftagerpaneler

Aftagerpaneler

Bachelor- og kandidatuddannelsen i odontologi samarbejder med uddannelsens aftagere i regi af et aftagerpanel, der mødes med uddannelsesledelsen 2 gange om året for at drøfte den politisk-strategiske udvikling af uddannelsen. Du kan finde information om aftagerpanelet for odontologi på denne side.

Professionsbacheloruddannelsen i tandpleje har oprettet to aftagerpaneler. Et som består af aftagere med tilknytning til privat praksis og et som består af aftagere fra offentlige klinikker.

Tandklinikassistentuddannelsen har tilknyttet et fagligt udvalg, der består af offentlige og private tandlæger samt tandklinikassistenter fra erhvervet.

Det lokale faglige udvalg fra tandklinikassistentuddannelsen på SKT mødes mindst 2 gange om året.