Praktikpladser – Københavns Universitet

Praktikpladser

På tandklinikassistentuddannelsen er praktik på en tandklinik (offentlig eller privat) den længste del at uddannelsen. Eleven kan starte uddannelsen på en tandklinik og komme på skole undervejs. De fleste elever starter dog uddannelsen med at gå i skole og så finde en praktikplads undervejs.

Til de elever, der ikke kan finde en praktikplads, er der mulighed for at komme i praktik på skolen, når eleven opfylder visse betingelser. Tandklinikken og eleven opretter en skriftlig aftale om praktikforløbet, og eleven får elevløn under uddannelsen.

Også tandplejer- og tandlægestuderende er i praktik på tandklinikker undervejs i deres uddannelse. Imidlertid gennemføres langt hovedparten af den kliniske undervisning på skolernes klinikker.