Coronavirus Information på dansk / Information in English

Uddannelser – Københavns Universitet

OdontSchool > Uddannelser

Uddannelser

De uddannelser, der er repræsenteret i Uddannelsesrådet for Odontologi og Tandpleje, er følgende:

- Erhvervsuddannelsen til tandklinikassistent Kvalifikationsniveau 4
- Akademiuddannelsen i Odontologisk Praksis
Kvalifikationsniveau 5
- Professionsbachelor i tandpleje (tandplejer) Kvalifikationsniveau 6
- Bacheloruddannelsen i odontologi Kvalifikationsniveau 6
- Kandidatuddannelsen i odontologi Kvalifikationsniveau 7


Niveauet for de faglige kompetencer, der opnås på de nævnte uddannelser, er meget forskelligt, men fælles for dem er, at de har fokus på forebyggelse af tandsygdomme.

Alle uddannelser i Danmark er placeret på forskellige kvalifikationsniveauer angivet ved et tal fra 1 til 8.

Du kan læse mere om de forskellige kvalifikationsniveauer på ug.dk (eksternt link).