Kandidatuddannelse i odontologi (tandlæge) – Københavns Universitet

OdontSchool > Uddannelser > KA i odontologi

Kandidatuddannelsen i odontologi (tandlæge)

Uddannelsen til tandlæge er normeret til fem år, hvor bacheloruddannelsen tager tre år (6 semestre) og kandidatdelen tager to år (4 semestre).

Studerende på OdontSchoolKandidatuddannelsen i odontologi er en forskningsbaseret uddannelse, som har til formål på et biomedicinsk grundlag at kvalificere den studerende til arbejdet som tandlæge såvel i privat tandlægepraksis som i den offentlige tandpleje. Kandidatuddannelsen giver endvidere mulighed for optagelse på ph.d.-uddannelsen og på specialtandlægeuddannelserne.

På uddannelsens 9. semester er der mulighed for at komme på udvekslingsophold. Læs mere om mulighederne for udveksling som tandlægestuderende her.

Når uddannelsen er gennemført, har kandidaten ret til at anvende titlen cand. odont. (på engelsk Master of Science in Dental Surgery).

Læs mere om kandidatuddannelsen i odontologi på studier.ku.dk (eksternt link).