Coronavirus Information på dansk / Information in English

OdontSchool – Københavns Universitet

Det fælles fokus for uddannelserne på OdontSchool er tandbehandling og forebyggelse af tandsygdomme. OdontSchool omfatter uddannelserne klinikassistent, tandplejer og tandlæge. Undervisningen af klinikassistentelever og tandplejestuderende foregår på Skolen for Klinikassistenter og Tandplejere, mens undervisningen af tandlægestuderende foregår på Odontologisk Institut/Tandlægeskolen.

OdontSchool samler uddannelserne og fungerer som talerør og indgangsportal for eksterne samarbejdspartnere, myndigheder, studerende mv., nationalt og internationalt.

Om OdontSchool

Samarbejde

Uddannelser

Forskning