Samarbejde

Tandplejer med en patient i stolen

OdontSchool og de uddannelser og institutioner, som OdontSchool repræsenterer, er meget interesseret i samarbejde med uddannelsernes aftagere. Samarbejdet kan både handle om uddannelse og vidensdeling.

Dialogen med aftagerne til uddannelserne foregår i regi af aftagerpaneler, uddannelsesudvalg og i dialog med de faglige organisationer.

Odontologisk Institut (OI) og Skolen for Klinikassistenter og Tandplejere (SKT)  udbyder kurser og efter- og videreuddannelse, og OI varetager specialtandlæge-uddannelsen i ortodonti samt i samarbejde med Rigshospitalet specialtandlæge-uddannelsen i tand-, mund- og kæbekirurgi. Læs mere om mulighederne for efter- og videreuddannelse.

I forhold til tandklinikker indgår SKT og OI samarbejdsaftaler omkring praktikpladser til klinikassistentelever samt kortere praktikforløb til tandplejer- og tandlægestuderende. Institutionerne indgår også samarbejdsaftaler omkring konsulentydelser.

Derudover er OI og SKT interesseret i at indgå i vidensdelingsprocesser med erhvervslivet omkring produktudvikling.