Uddannelser

Undervisning

De uddannelser, der er repræsenteret i Uddannelsesrådet for Odontologi og Tandpleje/ OdontSchool, er følgende:

Alle uddannelser i Danmark er placeret på forskellige kvalifikationsniveauer angivet ved et tal fra 1 til 8.

Du kan læse mere om de forskellige kvalifikationsniveauer på UddannelsesGuiden.

Niveauet for de faglige kompetencer, der opnås på de nævnte uddannelser er meget forskelligt, men fælles for dem er, at de har fokus på sundhedsfremme og behandling af tandsygdomme.