Forskning

Petriskåle til forskning

Udover at skabe grundlaget for at blive udøver af professionerne: Tandklinikassistent, tandplejer og tandlæge, giver disse basis for at den uddannede kan gå ind i et forskningsarbejde. Tandlægeuddannelsen kvalificerer til optagelse på et ph.d.-forløb. For at få mulighed for dette skal en tandplejer supplere med 120 ECTS på kandidatniveau.

 

 

Ph.d.-uddannelsen er en 3-årig forskeruddannelse, hvor den ph.d.-studerende dels udfører forskning under vejledning, dels har formidlings- og undervisningsopgaver.

Den studerende bruger derudover cirka et halvt års studier på ph.d.-kurser.

Uddannelsen afsluttet med en ph.d.-afhandling. Læs mere om ph.d.-uddannelsen ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet.

 

 

 

En afsluttet kandidatuddannelse er adgangsgrundlaget for at komme i betragtning til at blive indskrevet som ph.d.-studerende. Tandplejere kan opnå dette ved at supplere professionsbacheloruddannelsen i tandpleje. Man kan blandt andet supplere med en masteruddannelse, f.eks. Master of Public Health. Tandlægestuderende, der ønsker at fortsætte med en ph.d.-uddannelse efter afsluttet kandidatuddannelse, kan med fordel tage et forskningsår som del af kandidatuddannelsen. Læs mere om reglerne for indskrivning ved ph.d.-uddannelsen her.

Information om det prægraduate forskningsår.

Derudover skal du være tilknyttet en potentiel hovedvejleder samt have finansiering af løn og studieafgift. Du kan læse mere om fakultetets forskning her. Hvis du ønsker at komme i kontakt med en bestemt forskergruppe, gøres dette bedst ved at kontakte det institut, som forskergruppen er tilknyttet. Du kan læse mere om forskningen på Odontologisk Institut her samt om forskeruddannelsesprogrammet om odontologi.

Stipendier til finansiering af løn og studieafgift udbydes med mellemrum af fakultet, instituttet og forskningsgrupper. Der er også mulighed for at søge et erhvervs-ph.d.-stipendium eller et stipendium målrettet den offentlige sektor. Region Hovedstaden og Region Sjælland samt virksomheder udbyder også jævnligt stipendier. Disse opslåes blandt andet af SUNDs ph.d.-skole samt i dagspressen.