Evaluering af uddannelserne

Laboratorieundervisning

Uddannelserne inden for odontologi og tandpleje indgår i Det Sundhedsvidenskabelige Fakultets arbejde med evaluering og kvalitetssikring, herunder kontakt med uddannelsernes dimittender og brugere.

Du kan læse mere om evaluering og kvalitetssikring af den enkelte uddannelse her: