Om OdontSchool

Studerende på klinik
Uddannelsesråd for Odontologi og Tandpleje/ OdontSchool

Rådet arbejder med faglig, pædagogisk og didaktisk udvikling af uddannelser inden for odontologi og tandpleje, herunder teamtandpleje. Rådet samarbejder med de øvrige uddannelser på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet og Københavns Universitet om udvikling af uddannelserne, undervisningen og studiemiljøet samt om kvalitetssikring, evaluering og andet relevant. Du kan læse mere om de uddannelser, der er med i OdontSchool.