Coronavirus Information på dansk / Information in English

Om OdontSchool – Københavns Universitet

OdontSchool > Om OdontSchool

Om OdontSchool

OdontSchool - Uddannelsesråd for Odontologi og Tandpleje

Rådet arbejder med faglig, pædagogisk og didaktisk udvikling af uddannelser inden for odontologi og tandpleje, herunder teamtandpleje. Rådet samarbejder med de øvrige uddannelser på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet og Københavns Universitet om udvikling af uddannelserne, undervisningen og studiemiljøet samt om kvalitetssikring, evaluering og andet relevant. Du kan læse mere om de uddannelser, der er med i OdontSchool her.

Uddannelsesrådet profilerer og markedsfører uddannelserne inden for odontologi og tandpleje overfor potentielle ansøgere, kommende studerende, aftagere og andre interessenter. OdontSchool udbyder ikke efter- og videreuddannelse, men støtter op om de muligheder for efter- og videreuddannelse inden for odontologi og tandpleje, som henholdsvis Odontologisk Institut (Tandlægeskolen) og Skolen for Klinikassistenter og Tandplejere (SKT) udbyder. Du kan læse mere om mulighederne for efter- og videreuddannelse her.

Uddannelsesrådet bidrager til at støtte udveksling af studerende med vores udenlandske samarbejdspartnere. Du kan læse mere om mulighederne for at komme til udlandet her. Uddannelsesrådet støtter også op om mulighederne for at påbegynde en forskerkarriere efter afsluttet kandidatuddannelse, eventuelt allerede under kandidatuddannelsen i odontologi. Læs mere om mulighederne for at komme igang med forskning her.

Uddannelsesrådet ønsker at være synligt og samarbejder gerne med andre, som vi deler mål med. Vi er for eksempel i dialog med de faglige organisationer, som repræsenterer de forskellige personalegrupper inden for odontologi og tandpleje. Du kan læse mere om samarbejdsmulighederne her. Samarbejde om de mere snævre fagspecifikke udviklings- og forskningsprojekter henvises til specialafdelingerne, der vil være bedst til at gennemføre sådanne.

Der er tilknyttet en tandklinik til SKT og Tandlægeskolen, hvor interesserede patienter har mulighed for at få foretaget forebyggende og behandlende tandpleje. Dette er etableret for at give vores studerende mulighed for at få erfaring med patient-behandling. Du kan læse mere om mulighederne for at blive patient her.

Uddannelsesrådet samarbejder tæt med studienævn/undervisningsudvalg, skoleråd, den lokale studieadministration, studerende og undervisere. Du kan læse mere om organisationsstrukturen på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet på fakultetets website.