Efter- og videreuddannelse

2 studerende ved en PC og tablet

Det er ikke inden for uddannelsesrådets kommissorium at udbyde efter- og videre-uddannelse. Rådet forholder sig dog til dimittenders behov for kompetenceudvikling efter afsluttet uddannelse. 

Odontologisk Institut, Tandlægeskolen og Skolen for Klinikassistenter og Tandplejere (SKT) deltager aktivt i efter- og videreuddannelsen af medarbejderne i det odontologiske team. Af hensyn til de forskellige målgrupper har vi opdelt vores tilbud rettet mod de enkelte faggrupper.

 

SKT tilbyder efteruddannelse for klinikassistenter og tandplejere. SKT gennemfører også Akademiuddannelsen i Odontologisk Praksis, der er en selvstændig uddannelse på akademiniveau. Uddannelsen består af seks moduler. Man kan vælge at gennemføre fra et til alle seks moduler.

Udover de annoncerede tilbud er det også muligt at få tilpasset og afholdt kurser lokalt. Typisk vil det være rekvirenten, som da sørger for lokale og forplejning. Betingelserne for at afholde et arrangement lokalt og for graden af tilpasning aftales særskilt.

 

 

På Tandlægeskolen udbydes efteruddannelseskurser, heraf nogle i samarbejde med Tandlægeforeningen. Tandlægeskolen i København og Tandlægeforeningen har således indgået en samarbejdsaftale om efteruddannelse af tandlæger.

Tandlægeforeningen står for afholdelse af Tandfaglige dage i foråret og et fagligt symposium i november. TKU-efteruddannelsen afholder et årligt kasuistik symposium i januar samt forskellige hands-on kurser. TKU-efteruddannelsen er ISO-9001-certificeret.

 

 

 

Odontologisk Institut udbyder specialtandlægeuddannelsen i ortodonti.

I samarbejde med Rigshospitalet udbydes specialtandlægeuddannelsen i tand-, mund- og kæbekirurgi.